Home > Activiteiten > Polyphony connects

Laus Polyphoniae 2022 | CONTRAPUNT van het leven

19-28 augustus

Contrapunt is geen alledaags begrip, maar toch onlosmakelijk verbonden met de muziek van de middeleeuwen en de renaissance – dé corebusiness van het zomerfestival. Bondig samengevat is contrapunt het verweven van verschillende melodieën tot een klinkend geheel. Door de eeuwen heen gingen muzikanten en componisten ontzettend creatief te werk, waardoor een grote variatie aan stijlen ontstond in alle genres van de muziek. Naïeve driestemmige Franse chansons, passionele vierstemmige Italiaanse madrigalen, of net cerebrale twaalfstemmige religieuze composities – die polyfone rijkdom wordt tijdens het festival aan u voorgesteld.

Contrapunt was in de middeleeuwen en renaissance veelvuldig te horen, zowel bij bijzondere gebeurtenissen als in het dagelijkse leven. In Ecce Homo, een voorstelling waarin beeld en muziek worden verenigd, belichten Lieve Blancquaert en Tiburtina Ensemble enkele cruciale momenten uit het mensenleven, van de geboorte tot de dood. Is ons bestaan zo verschillend van dat van de mensen 600 jaar geleden? Anna Danilevskaia van Sollazzo Ensemble merkt terecht op dat we allemaal onder dezelfde hemel geboren zijn. Emoties van liefde, lijden, bewondering zijn universeel. Ook het gevoel ontheemd te zijn, raakt vluchtelingen van alle tijden, en is het vertrekpunt voor het Britse Stile Antico. Zij brengen muziek van Engelse componisten die hun thuisland moesten ontvluchten uit vrees voor vervolging omwille van hun geloof.

Zoals steeds nodigden we ensembles uit binnen- en buitenland uit om de contrapuntische rijkdom met stemmen en instrumenten aan u te presenteren. Alle concerten en activiteiten vinden plaats in AMUZ en op historische locaties in de Antwerpse binnenstad.

Laus Polyphoniae 2022 | CONTRAPUNT van het leven is een nauwe samenwerking tussen AMUZ (Festival van Vlaanderen Antwerpen), Alamire Foundation (KU Leuven), i.s.m. mediapartner Klara/VRT, educatieve partners Musica en Davidsfonds, subsidiënten Stad Antwerpen en Vlaanderen.