Home > AMUZ > Missie

Missie

 

AMUZ (Festival van Vlaanderen Antwerpen) wil culturele, educatieve en wetenschappelijk onderbouwde activiteiten op vlak van muziek en aanverwante kunstuitingen aanbieden en bevorderen, zowel in AMUZ als op locatie, en dit op regionaal, landelijk en internationaal niveau. Hiertoe organiseert AMUZ concerten, cursussen, lezingen en andere activiteiten die daarbij aansluiten. Hierbij staan de principes van de historische uitvoeringspraktijk steeds centraal.

Met de historische uitvoeringspraktijk wordt bedoeld dat een muzikale creatie wordt uitgevoerd op basis van de huidige informatie over de oorspronkelijke compositie en over de instrumenten waarmee deze werd uitgevoerd op het ogenblik van haar creatie, zonder daarbij afbreuk te doen aan de artistieke invulling door de uitvoerende musici.

AMUZ gaat uit van deze principes voor zowel historische als hedendaagse creaties.

AMUZ wil in dat verband ook nauw samenwerken met andere organisaties die hun excellentie bewezen hebben inzake de studie van de historische uitvoeringspraktijk, in het bijzonder met de Alamire Foundation.

AMUZ wil zelf ook het excellentiecentrum zijn inzake de uitvoering van polyfone muziek volgens de historische uitvoeringspraktijk, o.m. door de jaarlijkse organisatie van een kwalitatief hoogstaand muziekfestival met internationale uitstraling, dat zich richt op de polyfonie: Laus Polyphoniae.

AMUZ heeft in zijn aanbod verder bijzondere aandacht voor:

  1. de artistieke educatie van kinderen, jongeren en volwassenen;
  2. het verbinden van kunst en maatschappij via participatieve projecten;
  3. de wetenschappelijke onderbouw van het muzikale aanbod;
  4. de ontwikkeling van nieuw artistiek talent.

 

AMUZ doet dit

  1. vanuit de specifieke grootstedelijke eigenheid van de stad Antwerpen;
  2. in actieve samenwerking met het Vlaamse en internationale culturele veld;
  3. voor een zo gediversifieerd mogelijk publiek.