Home > AMUZ > Missie

Missie

Cultuurhuis, waarin de historische uitvoeringspraktijk centraal staat

AMUZ (Festival van Vlaanderen Antwerpen) stelt zich tot doel om culturele, educatieve en wetenschappelijk onderbouwde activiteiten op het vlak van muziek en aanverwante kunstuitingen aan te bieden en te bevorderen, zowel in AMUZ als op locatie, en dit op regionaal, landelijk en internationaal niveau. Hiertoe organiseert AMUZ concerten, cursussen, lezingen en andere activiteiten die daarbij aansluiten. Daarbij staan de principes van de historische uitvoeringspraktijk steeds centraal.

Met historische uitvoeringspraktijk wordt bedoeld dat een muzikale creatie wordt uitgevoerd op basis van de huidige informatie over de oorspronkelijke compositie en over de instrumenten waarmee deze werd uitgevoerd op het ogenblik van haar creatie, zonder daarbij afbreuk te doen aan de artistieke invulling door de uitvoerende musici. AMUZ gaat uit van deze principes voor zowel historische als hedendaagse creaties.

Excellentiecentrum, met de wetenschappelijke wereld als voedingsbodem

AMUZ ​hecht een groot belang aan reflectie. De band met de wetenschappelijke wereld is een constante voedingsbodem. AMUZ wil in dat verband ook nauw samenwerken met andere organisaties die hun excellentie hebben bewezen inzake de studie van de historische uitvoeringspraktijk, in het bijzonder met Alamire Foundation.

AMUZ wil zelf ook excelleren inzake de uitvoering van polyfone muziek volgens de historische uitvoeringspraktijk, o.m. door de jaarlijkse organisatie van een kwalitatief hoogstaand muziekfestival met internationale uitstraling, dat zich richt op de polyfonie: Laus Polyphoniae.

Open huis

AMUZ wil naast cultuurhuis en excellentiecentrum ook een open huis zijn, dat op zoek blijft gaan naar manieren om de verbinding met het publiek in een steeds veranderende stad te realiseren. Binnen de lokale gemeenschap neemt AMUZ een actieve rol op, waarbij de ontmoeting tussen mensen – ongeacht sociale, culturele, etnische, religieuze, economische en demografische verschillen – centraal staat.

 

AMUZ heeft in zijn aanbod verder bijzondere aandacht voor:

  • de artistieke educatie van kinderen, jongeren en volwassenen;
  • het verbinden van kunst en maatschappij via participatieve projecten;
  • de wetenschappelijke onderbouw van het muzikale aanbod;
  • de ontwikkeling van nieuw artistiek talent.

AMUZ doet dit:

  • vanuit de specifieke grootstedelijke eigenheid van de stad Antwerpen;
  • in actieve samenwerking met het Vlaamse en internationale culturele veld;
  • voor een zo gediversifieerd mogelijk publiek;
  • op een duurzame manier met blijvende aandacht voor de eigen ecologische voetafdruk.