Home > Activiteiten > PER-SONAT

PER-SONAT

Aus dem Verborgenen: Gesänge der Zisterzienserinnen

 

De muziek van cisterciënzerzusters focust volledig op eenvoud en purisme en voert ons mee naar hun wereld van totale toewijding en concentratie. Volgens de regel van Bernardus van Clairvaux brachten de zusters in de cisterciënzerkloosters hun leven volledig binnen de muren van het convent door. Hun gezangen echter, gekenmerkt door diepe spiritualiteit en laatmiddeleeuwse mystiek, konden worden gehoord door het afgesloten koor. Het Duitse ensemble PER-SONAT o.l.v. Sabine Lutzenberger focust zich niet alleen op het ontdekken van ‘nieuwe’ muziek, maar vooral op het over- en samenbrengen van muziek en poëzie vanuit het gedachtegoed van de middeleeuwen.

Programma
Gezangen uit de codices Wonnental, Las Huelgas, Marienthal & Antiphonale Romanum

Uitvoerders
Sarah M. Newman, Christine Mothes, sopraan | Elizabeth Rumsey, vedel | Sabine Lutzenberger, sopraan & artistieke leiding

Wanneer
Woensdag 23.03.2022
20:00 AMUZ

Tickets
Cat. 1: €24 / €20
Cat. 2: €20 / €16

Dit concert maakt deel uit van Kennismakingsabonnement 2. Meer info over de abonnementen vindt u hier.