Home > Nieuws > AMUZ > Een vrouwelijke blik op intimiteit in het Spanje rond 1500

Vijfhonderd jaar oude geheimen: blozen, gniffelen of weeklagen

Een vrouwelijke blik op intimiteit in het Spanje rond 1500

Het Cancionero de Palacio is een belangrijke Spaanse bron van muziek. Het vijfhonderd jaar oude liedboek met meer dan vierhonderd werken komt niet alleen uit de omgeving van de Katholieke Koningen Isabel van Castilië en Ferdinand van Aragón, het is ook een van de voornaamste Spaanse bronnen van wereldlijke muziek uit die tijd. De liederen vormen een muzikaal universum, maar net zo goed een poëtische kosmos. Ze geven het boek bovendien een eigen identiteit, die van een brug tussen de esthetiek van de middeleeuwse troubadours en de bloeiende culturele periode van de Spaanse gouden eeuw. Samen met zijn ensemble Música Temprana haalt Adrián Rodríguez Van der Spoel voor het concert in AMUZ een thematisch element uit het cancionero naar boven, dat van de ‘confidencias’ of ‘vrouwelijke vertrouwelijkheden’.

De liederen die u op 4 oktober hoort, belichten persoonlijke en emotionele aspecten van menselijke relaties. Het vertelperspectief is steeds dat van vrouwen – vriendinnen, moeders en hun dochter of andere vrouwelijke constellaties – die hun gedachten of geheimen met elkaar delen. De confidencias verhalen over vriendschap en genegenheid, vertrouwen, liefde en verlangens, troost en steun, maar net zo goed over geheime ontmoetingen en waarschuwingen. Ze bieden niet alleen een inzicht in de complexiteit van (vrouwelijke) relaties en in de manier waarop vrouwen in die tijd hun intimiteit en gevoelens communiceerden, ze weerspiegelen ook de toenemende interesse in de menselijke emoties en innerlijke ervaringen die kenmerkend was voor de renaissanceperiode. Tegelijkertijd kunnen ze vanwege hun emotionele geladenheid ook gezien worden binnen de culturele traditie van de troubadours, waarin gevoel en verlangen werden benoemd.

Dat wij worden gevormd door verhalen die van generatie op generatie worden doorgegeven, is een van de typerende overtuigingen van Música Temprana. Elk van hun concerten vertelt een eigen verhaal. Dit belooft er een te worden van intimiteit en ontboezemingen, en wie doet ons beter blozen, gniffelen of zachtjes weeklagen dan Van der Spoel?

 

Naar het concert

Música Temprana

04 oktober 2023 20:00