Home > Activiteiten > Schola de la Sainte-Chapelle

Schola de la Sainte-Chapelle

Gregoriaans en polyfonie uit het tijdperk van de kathedraalbouwers

Voor zijn unieke collectie passierelieken – inclusief de doornenkroon van Christus – liet koning Louis IX rond 1240 de Sainte-Chapelle bouwen: een kapel in het Palais de la Cité waar tot de 14de eeuw de Franse royals huisden. Als pinakel van de rayonante gotiek werd de Chapelle het decor van het getijdengebed en de missen die de vorst dagelijks bijwoonde. Het klanklandschap behelsde er naast gregoriaanse gezangen ook de vroege polyfonie van de Notre-Dameschool. Het programma voor dit concert stamt volledig uit Parijse manuscripten – sommige expliciet bestemd voor de Sainte-Chapelle – uit de tijd van Louis IX. Met een eigenzinnige selectie van officiegezangen, motetten en rondeaus laat de Schola de la Sainte-Chapelle proeven van de meest plechtige momenten op de liturgische kalender, zoals Goede Vrijdag, wanneer de koning in kroningsgewaad het Ware Kruis aan het volk toonde.

Programma

Motetten, hymnes, antifonen en conducti van P. Le Chancelier | Anonieme werken uit Franse en Italiaanse bronnen I-Fl MS Pluteus 29.1 (Medici Antiphoner, (‘F’)), F-Pnm Latin 8800 e.a.

Uitvoerders

Schola de la Sainte-Chapelle | Brigitte Lesne, artistieke leiding

Zon 6 april 2025

15:00 - AMUZ

Tickets:

Rang 1: € 28 / € 24 - Rang 2: € 24 / € 20 - Jongeren -19: € 5 - VT-statuut: € 4