Home > Praktisch > Veelgestelde vragen > Praktische organisatie

Praktische organisatie

 

Hoe verloopt de publieksstroom?

We gebruiken een aangepast circulatieplan, gebaseerd op eenrichtingsverkeer. U komt binnen langs de publieksingang, Kammenstraat 81, en verlaat na het concert de zaal via de kerkpoort achteraan. Om te vermijden dat er te veel mensen tegelijk toekomen, wordt er op het concertticket een tijdslot vermeld. U mag het gebouw betreden vanaf het uur zoals aangeven op uw ticket. Via signalisatie wordt aangegeven op welke plaats u op veilige afstand van elkaar kan wachten tot u de concertzaal kan betreden.

Waarom wordt er met tijdsloten gewerkt?

Afhankelijk van het moment waarop u uw ticket reserveert, krijgt u een tijdslot toegewezen waarbinnen wij u in AMUZ verwachten. Dit tijdslot staat vermeld op uw ticket (dat u per e-mail of post ontvangt zodra wij uw betaling hebben ontvangen). Om drukte te vermijden, kan u het gebouw niet betreden vóór uw tijdslot aanvangt. Een onthaalmedewerker zal uw ticket controleren wanneer u het gebouw betreedt. Arriveert u toch eerder, dan vragen wij u om buiten te wachten op een veilige afstand van andere concertbezoekers en voorbijgangers. We zijn genoodzaakt deze werkwijze te hanteren, omdat er binnen onvoldoende ruimte is om een groot aantal mensen op een veilige afstand van elkaar te laten wachten. De deuren van de zaal worden geopend 45 minuten voor aanvang van het concert.

Kom ik best op tijd om een goede plaats te bemachtigen?

Aangezien we met tijdsloten werken, heeft het geen zin om vroeger te komen dan het tijdslot dat op uw ticket vermeld staat. U wordt bij aankomst gevraagd om zich met respect voor de afstandsregels naar de zaal te begeven. Daar zal u een plaats worden toegewezen door een medewerker van AMUZ.

Kan ik mijn zitplaats zelf kiezen?

We verkopen voor de najaarsconcerten enkel ongenummerde tickets. Een medewerker van AMUZ zal u een zitplaats aanwijzen. Hierbij houden we er rekening mee dat de afstand tussen concertgangers ook steeds gewaarborgd blijft tijdens het plaatsnemen in de zaal. U kan uw zitplaats dus niet zelf kiezen. We vragen u om niet meer op te staan van uw zitplaats tot na het concert.

Met hoeveel personen mag je naast elkaar zitten?

U kan enkel naast personen uit uw eigen gezin (i.e. mensen die onder één dak wonen) zitten of naast uw nauw contact. Bij alle andere contacten is 1,5 m afstand houden noodzakelijk.  Wij vragen u daarom om toch twee stoelen tussen te laten tussen iemand die niet tot uw gezin behoort of uw nauwe contact is, ook als u samen het concert bijwoont of toch samen tickets hebt besteld.

Volgens de meest recente veiligheidsmaatregelen van het Overlegcomité mag u momenteel slechts 1 nauw contact hebben.

Ik heb een beperking, kan ik assistentie krijgen?

Bezoekers met een beperking zijn uiteraard zoals steeds van harte welkom op onze concerten. We kunnen helaas enkel vanop afstand assistentie bieden. Mocht u meer hulp nodig hebben, dan vragen we u om samen met een huisgenoot naar het concert te komen. Meer informatie over de toegankelijkheid van onze concertlocatie vindt u hier.

Wordt er een concertinleiding georganiseerd?

Het is helaas niet mogelijk om een concertinleiding te organiseren. We bieden echter gratis een programmablaadje aan waarin we informatie over het concertprogramma en de uitvoerders opnemen.

Worden er programmablaadjes aangeboden?

Bij elk concert wordt gratis een programmablaadje aangeboden. Dat zal voor u klaarliggen aan de ingang van de concertzaal.

Hoe wordt de veiligheid op het podium gegarandeerd?

Voor musiceren zijn specifieke veiligheidsmaatregelen van toepassing. Op en rondom het podium worden deze maatregelen nauwgezet opgevolgd. Muzikanten treden op op veilige afstand van elkaar en van het publiek.