Home > Activiteiten > Docu-concert – Missa Ave maris stella

Docu-concert – Missa Ave maris stella

Josquin des Prez (ca. 1450/55-1521)

De mis is overgeleverd, volledig of gedeeltelijk, in twintig bronnen: zeven drukken en dertien manuscripten. De belangrijkste bronnen zijn Missarum Josquin liber secundus (Ottaviano Petrucci, Venetië, 1505); B-Br Ms. 9126, fol. 1v-13r (Koninklijke Bibliotheek, Brussel) en D-Ju Ms. 3, fol. 29v-43r (Universitätsbibliothek, Jena). De nummering in New Josquin Edition is 3.1.

De cantus firmus van de Missa Ave maris stella is de gelijknamige gregoriaanse hymne. De mis is vierstemmig.

Dit is een productie van Alamire Foundation i.s.m. AMUZ.

Uitvoerders

Cappella Pratensis, met medewerking van Eric Jas & Stratton Bull

Stratton Bull superius & artistieke leiding | Tim Braithwaite, superius | Lior Leibovici, altus | Korneel Van Neste, altus | Pieter De Moor, tenor | Julian Podger, tenor | Grantley McDonald, bassus | Marc Busnel, bassus